گام دوم انقلاب

خانواده؛ اولویت اول در گام دوم انقلاب
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد:

خانواده؛ اولویت اول در گام دوم انقلاب

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، در گام دوم انقلاب و افق ترسیم شده برای زنان و خانواده، جایگاه بسیار ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. امروز و در این مقطع تاریخی، رسالت شناسی زنان و شناخت مسئولیت‌ها و حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان مسلمان جایگاه ویژه‌ای یافته است.