مناظره

در مناظره میان حسن بنیانیان و امیرحسین بانکی‌پور فرد که درباره نقش و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه مطالبه رهبر معظم انقلاب، تحول عمیق و انقلابی در ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بر این مهم تأکید شد که لازمه هر گونه تحول در این عرصه، درک عمیق از حوزه فرهنگ است.