ساختار آموزش

عدالت نیاز به بستر فرهنگی دارد
حجت الاسلام علی ذوعلم:

عدالت نیاز به بستر فرهنگی دارد

در ادامه پروژه «راهبردهای فرهنگی» که طی ماه های اخیر در صفحه اندیشه روزنامه ایران دنبال کرده ایم، مساله «فرهنگ» در لایه های مختلفش به تامل گذاشته شد و راهکارهایی برای «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» و «تحول فرهنگی» از سوی اهالی اندیشه پیشنهاد شد. این بار «آموزش و پرورش» را به عنوان لایه دیگری از ساحت فرهنگ، به تامل گذاشتیم؛ اینکه «تحول» در آموزش و پرورش اساسا به چه معنا است؟ چه مختصاتی دارد؟ «خودآگاهی» در رویکرد تحولی به آموزش و پرورش، چه ضرورتی دارد و در نهایت، خروجی یک مدرسه تحول یافته چگونه نسلی باید باشد؟ به تعبیری، سهم مدرسه در تربیت یک نسل تمدن ساز چیست؟مجموعه این پرسش ها موضوع گفت وگوی ما با حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاون موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، شد. با توجه به اینکه او در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود، ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مدیریت دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی را نیز داشته است، با او درباره «لزوم رویکرد تحولی در نظام آموزش و پرورش» به گفت وگو نشستیم و او برایمان از زمینه ها و بسترهای لازم برای ایجاد «عدالت آموزشی» و «عدالت فرهنگی» گفت.