بازسازی انقلابی فرهنگ

فرمانده سپاه امام رضا (ع): بازسازی فرهنگ و رسانه با تکیه بر عقلانیت، هم‌افزایی، اجتناب از موازی‌کاری، توجه به سرمایه‌ها و ساخت مداوم سرمایه‌های فکری قابل دستیابی است.
آن چه امروز در عرصه مسایل فرهنگی به شدت به آن نیازمند هستیم، عملگراییِ انقلابی است که اگر این رویکرد با جدیت دنبال شود، قطعاً تحول فرهنگی نیز مستمر و تأثیرگذار خواهد بود.
تسنیم نوشت : در این مدت، هر زمان نمایندگان مجلس را بابت بر زمین ماندن اصلی‌ترین وعده‌شان مواخذه کردیم، پشت صفت انقلابی قایم شده‌اند. از شما می‌خواهیم، این صفت را ازشان پس بگیرید تا فرزندانتان در دانشگاه بتوانند بدون برچسب خوردن، به نقد منصفانه بپردازند...حضرتعالی همان زمان فرمودید، اشتباهات در جریان احراز صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات جبران شود. آن اشتباهات چه بود؟ سرانجام دستور حضرتعالی چه شد؟
داور مسابقات بین‌المللی قرآن با اشاره به نقش جامعه قرآنی در بازسازی ساختارهای فرهنگی مدنظر رهبری، گفت: نقش جامعه قرآنی دو سویه است. جاهایی که باید به فضاهای قرآنی اهمیت بدهند بعضی وقت‌ها کم کاری کردند و همچنین بعضاً به جهت تصورات غلطی که ناشی از این است که فضای کار قرآنی باید باز باشد و هیچ مانعی هم نیست، وارد می‌شوند، اگر مانع بود گاهاً برخی دلسرد و مأیوس می‌شوند.
لازم است برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی در افق چند ساله برای مسائل فرهنگی تدوین شود و وضع موجود مسائل فرهنگی شهر به صورت علمی بررسی شود و مدل اجرایی و گزارش‌های اولیه آن توسط همکاران متولی امر به دست شورای اسلامی شهر جهت همراهی و آگاهی برسد.