تاریخ انتشار:
دانلود سند

چگونگی ساماندهی دستگاه‌های متولی رسانه‌های مکتوب

کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پاییز ۱۳۹۱ در گزارشی به بررسی «چگونگی ساماندهی دستگاه‌های متولی رسانه‌های مکتوب» پرداخته است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه و ماموریت ساماندهی و مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی را به کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی محول نموده است. رسانه و از جمله مطبوعات یکی از عرصه‌های کلان حساس و موثر حوزه فرهنگی را به خود اختصاص می‌دهند. معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرف حاکمیت و دولت مدیریت و راهبری این حوزه حساس را متعهد می‌باشد. چالش‌ها و مسائل پیش‌روی این حوزه باید به خوبی شناخته شده و در هر مقطع زمانی برای افزایش اثربخشی این رسانه که او را رکن چهارم دموکراسی هم نامیده‌اند چالش‌ها و مسائل آن برطرف شود.
کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی شورای عالی مخاطب دستگاه‌های مختلف فرهنگی کشور برای ارائه راه‌حل و مصوبه‌ای راهگشا برای اینگونه مسائل و چالش‌ها می‌باشد.
کمیته رسانه‌های مکتوب از تیر ماه سال ۸۹ ذیل کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی با اهداف ساماندهی دستگاه‌های متولی رسانه‌های مکتوب و زمینه‌سازی و تامین الزامات ساماندهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در این حوزه با راهبردهای ارتقاء شناخت، تفاهم، تعامل و هم‌افزایی، انسجام، ارتقاء و تحول تشکیل شد و مجموعه اقداماتی را به شرح گزارش حاضر انجام داد که در نهایت منجر به مواد نوزده گانه‌ای گردید که ضمن بیان چالش‌های موجود نسبت به رفع آنها و دست‌یابی به وضع مطلوب قابل دسترس در این حوزه مورد ملاحظه قرار گرفت.