تاریخ انتشار:
دانلود سند

درآمدی بر مسائل و چالشهای سیاستگذاری فرهنگی در ایران

ابراهیم غلامپور آهنگر در مقدمه مقاله خود که برای همایش ملی سیاست گذاری عمومی ایران نگاشته است، آورده است: این گزارش ابتدا حوزه‌های مختلف ذیل فرهنگ که در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرار دارند […]

ابراهیم غلامپور آهنگر در مقدمه مقاله خود که برای همایش ملی سیاست گذاری عمومی ایران نگاشته است، آورده است: این گزارش ابتدا حوزه‌های مختلف ذیل فرهنگ که در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرار دارند را شناسایی کرده و مسائل آنها در یازده محور اصلی دسته‌بندی کرده است. در دسته‌بندی به ماهیت مساله توجه شده و تا حد امکان سعی گردید از همپوشانی مسائل جلوگیری شود. با این حال برخی از مسائل به لحاظ ماهیتی دوگانه بودند و به ناچار در دو محور مورد بررسی قرار گرفتند. اما سعی شد تا حد امکان از تکرار مباحث مربوطه جلوگیری شود.