اخبار

به گزارش ایسنا، دکتر مهدی محسنیان‌راد - استاد علوم ارتباطات - با حضور در مراسمی که به عنوان پنجاهمین سال تاسیس انجمن روابط عمومی ایران در مقام رئیس اولین مجمع عمومی انجمن روابط عمومی ایران در ٣٧ سال حضور داشت، به ایراد سخنرانی پرداخت و هشدارهایی نسبت به حال ناخوش حرفه روابط عمومی در ایران مطرح کرد.
این‌سیاستگذاری فرهنگی از کجا آب می‌خورد که موسیقی سنتی ما در حاشیه و موسیقی فرومایه در مرکز توجه قرار گرفته است. الان خودمان شده‌ایم ماهواره و داریم نقش همان را در داخل ایفا می‌کنیم.
خانواده؛ اولویت اول در گام دوم انقلاب
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد:

خانواده؛ اولویت اول در گام دوم انقلاب

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، در گام دوم انقلاب و افق ترسیم شده برای زنان و خانواده، جایگاه بسیار ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. امروز و در این مقطع تاریخی، رسالت شناسی زنان و شناخت مسئولیت‌ها و حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان مسلمان جایگاه ویژه‌ای یافته است.
راهبردهای فرهنگی عوض شود
حسین ابراهیم‌آبادی:

راهبردهای فرهنگی عوض شود

رئیس مرکز نشر دانشگاهی اظهار کرد: باید بپذیریم نهاد علم، ساختارها و فرآیند خاص خود را دارد و از این طریق به بازسازی رابطه فرهنگ و دانشگاه بپردازیم. باید از طرح‌ها و سندهای جامع و شعارهایی که تاکنون راه به جایی نبرده و حتی در برخی زمینه‌ها ما را به بن‌بست کشانده دست برداریم.