حجت الاسلام شریف تبار:

شبکه های مردمی انقلاب اسلامی تقویت می شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: در طی سال‌ها در حوزه تجمیع شبکه های مردمی انقلاب کارهای خوبی انجام شد ولی از نظر شبکه داری دچار ضعف هستیم و تعریف از شبکه داری نیازمند بازتعریف جدیدی است.
به گزارش خبرگزاری رضوی، حجت الاسلام محمدمهدی شریف تبار در نشست بابسیج اساتید مازندران بااشاره به تبیین مأموریت‌ها و اشتراک آن توسط نهادهای همسو و هم افزا و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دارای اهداف مشترک گفت: هر گروه و نهادها دارای امتیازاتی است و وجود اشتراک می‌تواند حرکت‌های هم افزا را ایجاد کند.
وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان تبلیغات اسلامی و تحول در عرصه‌های فرهنگی، بازتعریف برخی فعالیت‌ها و عناصر و مؤلفه‌ها اظهار داشت: در این حوزه اولویت‌های اصلی تعیین و ترسیم شده و فعالیت‌های قرآنی، مجامع مذهبی، انجمن مداحان، مجمع کانون‌های فرهنگی و تبلیغی و غیره نیازمند بازتعریف است.
وی گفت: در طی سال‌ها در حوزه تجمیع شبکه های مردمی انقلاب کارهای خوبی انجام شد ولی از نظر شبکه داری دچار ضعف هستیم و تعریف از شبکه داری نیازمند بازتعریف جدیدی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان این نکته که طبق فرمایش مقام معظم رهبری، هر تلاشی جهاد نیست، یادآور شد: تلاشی که در مسیر مبارزه با خط دشمن نباشد، جهاد نیست و سازمان تبلیغات اسلامی در دور جدید به دنبال تبیین گفتمان‌هایی است که برگرفته از رهنمودها و فرامین عالی‌ترین مقام نظام اسلامی و مقام معظم رهبری است.
شریف تبار با تاکید براینکه روشنگری باید در قالب مدل هماهنگ و منسجم صورت گیرد، گفت: دشمن در حال جنگ ترکیبی است و بارانداز اصلی آن بر قبضه و ترور افکار عمومی متمرکز شد و قصد دارد ناکارآمدی نظام را نشانه رفته است و سرمایه اجتماعی نظام را مورد تهدید قرار دهد.
وی یکی از مؤلفه‌های اقتدار را سرمایه اجتماعی ذکر کرد و گفت: راهکارهایی که در خلق و حفظ سرمایه‌های اجتماعی نیاز است را مورد توجه قرار دهیم و از تضعیف آن جلوگیری کنیم.
 وی با اشاره به تبیین جهاد امیدآفرینی در دهه فجر گفت: امروز دشمن چهره به چهره با مخاطبان و افراد در ارتباط است و قبضه افکار عمومی هدف اصلی دشمن است و باید مدل تبیین و روشنگری را متناسب با شرایط جدید ترسیم کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران یادآور شد: دستاوردهای انقلاب اسلامی یکی از موضوعات جهاد تبیینی به شمار می‌رود زیرا جهاد تبیینی شعاری نیست بلکه دارای قالب و رسانه‌ای است که باید موضوعات مختلف از جمله مسائل راهبردی، مسائل جاری و معارف را در آن قرار دهیم.
وی با اظهار اینکه در تبیین دستاوردها، شناخت اساس برنامه دشمن امری ضروری است، گفت: باید مخاطبان را به این سمت سوق دهیم که در زمین دشمن بازی نکنند و این مسائل در نظام تبیین ،قابل پیگیری است.
شریف تبار با عنوان اینکه برخی افراد در سنگر مواجهه با دشمن درست عمل نکردند، افزود: متأسفانه برخی‌ها در تبیین دستاوردهای نظام دچار لکنت زبان هستند درحالی که دستاوردهای نظام را باید با صلابت و قدرت بیان کرد و این دستاوردها فوق انتظار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.