تشکیل کارگروه تحول ساختاری، رویکردی و فرآیندی نظام قرآنی کشور

جلسه پنجاه و سوم شورای توسعه فرهنگ قرآنی به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

در این جلسه دکتر عاملی ضمن تبریک هفته گرامیداشت بسیج گفت: سرمایه بزرگ انقلاب اسلامی از آغاز تا کنون بسیج بوده است و ظرفیت مردمی که خداوند در اندیشه امام خمینی (ره) قرار داد تا نیرو‌های پراکنده در قالب بسیج تبدیل به سرمایه اجتماعی ملی در دوران دفاع مقدس و بحران‌های فراگیر از جمله زلزله، کرونا و… شود.
وی افزود: احترام و کرامت انسانی بسیجیان را در حوزه‌های تخصصی باید حفظ کنیم. بسیج را باید با همه توانایی‌ها از جمله ظرفیت مدیران بسیجی مجرب و متخصصین بسیجی دانشگاه‌ها دیده شود. امروز بسیج دانشگاه‌ها دارای ظرفیت بزرگی هستند که به ارزش‌های انقلاب اسلامی معتقدند. بازنمایی‌های مخالف با نظام جمهوری اسلامی در مخالفت با فعالیت‌های بسیج هم مشترک است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به حکم و پیوست حکم مقام معظم رهبری به شورای عالی اشاره کرد و گفت: در پی این حکم در جلسه قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروه تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت.
ریاست شورای توسعه فرهنگ قرآنی با تأکید بر فرمایش امام باقر (ع) که می‌فرمایند: “اگر شیعیان ما (رضوان الله تعالی علیه) با دل‌های متحد به عهد و پیمان خود وفا می‌کردند، ملاقات ما به تأخیر نمی‌افتاد و از برکات دیدار ما برخوردار می‌شدند. میان ما اخباری است که از آن‌ها در مورد اعمالی که دوست نداریم و از آن‌ها انتظار نداریم به ما رسیده است”، گفت: ما باید تلاش خود را در نزدیکی به عهد و پیمان مورد نظر حضرت، ولی عصر (عج الله) بیشتر کنیم و در این راستا شاخصه‌های دوران ظهور را کسب کنیم. درحقیقت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نگاهشان منفعل نسبت به دوران ظهور نیست بلکه نگاهی فعال در خلق عمل صالح و نیت پاک است.

دوره اول انقلاب اسلامی، اقتضائی و دوره دوم آن بلند نگری است
دکتر عاملی ضمن اشاره به تعداد اعضای کارگروه و برگزاری دو جلسه از کارگروه تحول بیان کرد: جلسات کارگروه به صورت پیوسته برگزار خواهد شد و یکی از موضوعات بنیادین آن تحول در حوزه قرآنی است. به تعبیر رهبری با گذر از چهلواره اول انقلاب، به چهلواره دوم انقلاب با خصایص متفاوتی نسبت به دوره اول مواجهه ایم. دوره اول انقلاب با در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط خاص کشور، نهاد‌ها و سازمان‌های بسیاری در تثبیت و پایداری انقلاب اسلامی شکل گرفت. دوره دوم بلند نگری انقلاب است لذا حکیم فرزانه انقلاب هدف را تمدن نوین اسلامی ترسیم کرده اند. ایشان می‌فرمایند تمدن نوین اسلامی یعنی دوره‌ای که در بردارنده خصیصه‌های دوران ظهور است.
ریاست شورای توسعه فرهنگ قرآنی با تأکید بر فرمایش امام باقر (ع) که می‌فرمایند: “اگر شیعیان ما (رضوان الله تعالی علیه) با دل‌های متحد به عهد و پیمان خود وفا می‌کردند، ملاقات ما به تأخیر نمی‌افتاد و از برکات دیدار ما برخوردار می‌شدند. میان ما اخباری است که از آن‌ها در مورد اعمالی که دوست نداریم و از آن‌ها انتظار نداریم به ما رسیده است”، گفت: ما باید تلاش خود را در نزدیکی به عهد و پیمان مورد نظر حضرت، ولی عصر (عج الله) بیشتر کنیم و در این راستا شاخصه‌های دوران ظهور را کسب کنیم. درحقیقت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نگاهشان منفعل نسبت به دوران ظهور نیست بلکه نگاهی فعال در خلق عمل صالح و نیت پاک است.
دکتر عاملی از نقد‌های اشخاصی در زمینه کار فرهنگی با ساختار قرارگاهی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی سخن گفت و اظهار داشت: این سخنان بی پایه و اساس است. زمانی که دشمن در آرایش قرارگاهی خود نابودی فرهنگ اسلامی جامعه را در دستور کار دارد، ما نباید منفعلانه به این صحنه بنگریم! ما مسئولیت صیانت از دین مردم، صیانت از آبروی جامعه، تعلیم و تربیت جامعه و تعالی جامعه را داریم؛ بنابراین باید همچون پدر و مادری که فرزند خود را رها نمی‌کند، فرزندش را در مسیر تفکر درست هدایت می‌کند، عمل کنیم. البته اراده انتخاب بدست مردم است و ارزش عمل به ارادی بودن آن است.

افق و چشم انداز متعالی تری را هدف قرار دهیم
استاد دانشگاه تهران در زمینه طرح مباحث تمدن نوین اسلامی به نقد اشخاصی مبنی بر نگاه آرمانی و خیالی و دور از انتظار با واقعیت‌ها و مشکلات جامعه اشاره کرد و گفت: این اشخاص در نقد خود از عدم افق گشایی‌های دور و دراز سخن می‌گویند. واقعیت این است که اگر افق گشایی‌های کمال گرایانه، چون تمدن نوین اسلامی نداشته باشیم، رشد نمی‌کنیم؛ بنابراین باید افق و چشم انداز متعالی‌تری را هدف قرار دهیم. هدف اصلی در ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی، تزکیه نفس و تمکین به خواسته‌های خداوند در قرآن است؛ لذا اگر اعضا اندیشه‌ای در تحول ستاد توسعه قرآنی و مدیریت قرآنی کشور و رها شدن از تشتت نهاد‌های متعدد در امر قرآن و موازی کاری قرآنی دارید، به اشتراک بگذارید.
وی ضمن تاکید بر عدم عصبیت سازمانی تصریح کرد: عصبیت از جنس بت پرستی است. شهید مطهری می‌فرمایند وجه اشتراک همه کفار در قرآن این است که می‌گویند: لنا دین ابائنا، عصبیت اجدادی دارند؛ لذا حکیم فرزانه انقلاب ابتدا از خود شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار تحول هستند. یکی از تحولات مهم بحث «قرارگاهی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی» است که ایشان در متن حکم و پیوست حکم، سخنرانی‌ها و بیانات، بر آن تاکید راهبردی کرده‌اند.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: رهبری معظم در تعبیری فرمودند هم به توانمند سازی‌ها و هم به ناتوانمندسازی‌ها توجه کنید. دشمن با اخذ اراده افراد جامعه به دنبال ناتوانمندی آن‌ها با هضم و جزم در فرهنگ غربی است تا تسلیم زندگی هالیوودی شوند؛ بنابراین وظایف سنگینی با اقتضائات نوع کار قرارگاهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشراف بر وضعیت موجود، تشخیص نظام مسائل، تعیین اولویت‌ها و اقدام سریع موضوعات جامعه وجود دارد.

دشمن در آرایش قرارگاهی، نابودی فرهنگ اسلامی جامعه را در دستور کار دارد
دکتر عاملی از نقد‌های اشخاصی در زمینه کار فرهنگی با ساختار قرارگاهی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی سخن گفت و اظهار داشت: این سخنان بی پایه و اساس است. زمانی که دشمن در آرایش قرارگاهی خود نابودی فرهنگ اسلامی جامعه را در دستور کار دارد، ما نباید منفعلانه به این صحنه بنگریم! ما مسئولیت صیانت از دین مردم، صیانت از آبروی جامعه، تعلیم و تربیت جامعه و تعالی جامعه را داریم؛ بنابراین باید همچون پدر و مادری که فرزند خود را رها نمی‌کند، فرزندش را در مسیر تفکر درست هدایت می‌کند، عمل کنیم. البته اراده انتخاب بدست مردم است و ارزش عمل به ارادی بودن آن است.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: رهبری معظم در تعبیری فرمودند هم به توانمند سازی‌ها و هم به ناتوانمندسازی‌ها توجه کنید. دشمن با اخذ اراده افراد جامعه به دنبال ناتوانمندی آن‌ها با هضم و جزم در فرهنگ غربی است تا تسلیم زندگی هالیوودی شوند؛ بنابراین وظایف سنگینی با اقتضائات نوع کار قرارگاهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشراف بر وضعیت موجود، تشخیص نظام مسائل، تعیین اولویت‌ها و اقدام سریع موضوعات جامعه وجود دارد.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: هوش مصنوعی شعارش این است که مثل آدم‌ها فکر و شبیه آن‌ها رفتار کند. اما بسیاری به اشتباه، هوش مصنوعی را معادل سازی با هوش یک انسان می‌کنند. هوش مصنوعی، هوش همه مردم جهان است؛ به تعبیری تراکم داده ای، مجموعه داده‌های انسانی را در یک بستر قرار می‌دهد. زمانی که هوش هوش‌ها و مرکز داده‌ای همه جامعه شود، برای دشمن ظرفیت عظیمی را در رصد رفتاری جامعه در زمینه خلاء‌ها و توانایی‌ها ایجاد می‌کند و البته باید خودمان از این ظرفیت ملی با هم افزایی داده‌ها در نقطه مرکزی بهره مثبت برای ارائه خدمات آسان و محتوای سالم ببریم.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرکز داده‌ای ملی علم و فرهنگ کشور است
دکتر عاملی در زمینه سامانه نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مرکز داده‌ای ملی علم و فرهنگ کشور باشد و نه اینکه خودش این داده‌ها را ایجاد کند. شورای عالی باید بین سرمایه‌های داده‌ای کشور هم افزایی ایجاد کند؛ به طوری که اگر بخواهید خروجی داده‌ای علم و فرهنگ کشور را در دسترس داشته باشید، از سامانه نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی بهره بگیرند.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: هوش مصنوعی شعارش این است که مثل آدم‌ها فکر و شبیه آن‌ها رفتار کند. اما بسیاری به اشتباه، هوش مصنوعی را معادل سازی با هوش یک انسان می‌کنند. هوش مصنوعی، هوش همه مردم جهان است؛ به تعبیری تراکم داده ای، مجموعه داده‌های انسانی را در یک بستر قرار می‌دهد. زمانی که هوش هوش‌ها و مرکز داده‌ای همه جامعه شود، برای دشمن ظرفیت عظیمی را در رصد رفتاری جامعه در زمینه خلاء‌ها و توانایی‌ها ایجاد می‌کند و البته باید خودمان از این ظرفیت ملی با هم افزایی داده‌ها در نقطه مرکزی بهره مثبت برای ارائه خدمات آسان و محتوای سالم ببریم.
دکتر عاملی فضای مجازی را رقومی، تابع منطق ریاضی و الگوریت پذیر دانست و گفت: محیط مجازی «موژولار» است، به معنای شکل گیری خوشه‌های مختلف در ارتباط با یکدیگر است و سدی برای شکل گیری رفتار‌های انسانی نیست. درواقع با این سامانه جمعی بین امر مرکزی و غیر مرکزی جمع می‌شود؛ بنابراین هر نهادی داده هایش، سرمایه داده‌ای برای ظرفیت قرآنی کشور است. در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایجاد سامانه نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی این ظرفیت داده‌ای ایجاد شده است.

یکپارچه سازی سامانه‌های قرآنی در یک سکوی واحد «سامانه نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی»
در این جلسه دکتر عاملی بر تشکیل جلسه‌ای در زمینه یکپارچه سازی سامانه‌های قرآنی در یک سکوی واحد یعنی یک نگاه پلت فرمی تاکید کرد و گفت: این کار را در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای آموزش عالی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز آموزش و پرورش انجام داده ایم. دیدگاه من این بود که باید کل سرمایه دانشی مان بر روی پلت فرم قرار بگیرد، اما عصبیت‌های سازمانی نمی‌گذارد و موازی کاری سامانه‌ای قرآنی را شاهدیم. در منطق فضای مجازی یک تلاش به منزله همه کار‌ها است؛ لذا فضای مجازی در دیدگاه دیجیتال و آنالوگ تعاریف مختلف دارد که تا زمانی که از تفکر آنالوگ فاصله نگیریم و به تفکر دیجیتال نزدیک نمی‌شویم، سرمایه‌های کشور در موازی کاری از بین می‌رود؛ بنابراین اعضاء شورای توسعه فرهنگ قرآنی همکاری کنند تا داده‌های قرآنی خود را در سامانه نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی به اشتراک بگذارند تا در یک کار تحولی مورد نظر رهبری به کار قرارگاهی قرآنی برسیم.
در بخش دیگر جلسه؛ دکتر عاملی به سه رویکرد فرمایشات رهبری اشاره کرد و گفت: رویکرد تحول نگرشی، تحول نهادی و ساختاری، تحول فرایندی و محتوایی رویکر‌های مد نظر حکیم فرزانه انقلاب است. رهبری معظم در دیدار با اعضای هیئت دولت در ششم شهریور فرمودند نیازمند بازسازی نظام مدیریتی کشور و به طور خاص بازسازی انقلابی نظام مدیریت فرهنگی کشور هستیم؛ لذا تشکیل کارگروه پیشنهاد تحول ساختاری، رویکردی و فرآیندی نظام قرآنی کشور با محور ابتدایی جمع بندی نظام فرهنگی قرآنی، لازم است تا نظام مسائل قرآنی را، چون حوزه علم و فناوری و فرهنگ به طور عمومی استخراج کنیم. البته نباید از افراد حاضر بهره گرفت و باید ظرفیت‌های مردمی را پای کار بیاوریم و اعضای حقوقی هم در این زمینه حضور داشته باشند؛ بنابراین ترکیب این کار گروه توسط اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی پیشنهاد داده شود.

تشکیل کمیسیون یکپارچه سازی فعالیت‌های بین المللی داخلی و بین المللی
دکتر عاملی ضمن تشکر از دکتر مصطفوی در زمینه گزارش استقرار و برنامه‌های کمیسیون فعالیت‌های قرآنی بین المللی بیان کرد: به نوعی کمیسیون بین الملل قرآنی فعالیت هایش در کمیسیون‌های دیگر پراکنده بود. ما نیازمند تمرکز در کار بین المللی قرآنی بودیم، خوشبختانه کار شناسایی را با توجه به گزارش شروع کردید. خواهشمندم در شناسایی فقط به ظرفیت‌های مرتبط با نهاد‌های ایرانی در کشور‌های دیگر اکتفا نکنیم. درواقع باید بتوانیم نهاد‌های اثرگذار بین المللی را به نوعی در ظرفیت ایجاد شده، بیاوریم. اگر بتوانیم یک سکوی یکپارچه بین المللی قرآنی را در کشوری دیگر مثل لبنان ایجاد کنیم، چون ظرفیت هایمان در لبنان بیشتر از کشور‌های دیگر در حوزه قرآنی است. با ایجاد این سکوی یکپارچه بین المللی می‌توانید آغازش را با زبان عربی، انگلیسی، اردو، اسپانیایی و… با ایجاد ظرفیت غیر مرکزی (یعنی زبان اردو را به جایی و زبان انگلیسی جای دیگر واگذار شود و…) محقق کنید. این سکوی یکپارچه قرآنی می‌تواند سرمایه‌ای در جهت شبکه سازی و هم افزایی باشد. این فعالیت‌هایی که در زمینه بین المللی قرآنی اشاره شد، بروزش در سکوی بین المللی قرآنی باشد. همچنین ظرفیت‌های غیر دولتی و مردمی را در سکوی بین المللی قرآنی در نظر بگیرید و برای شکل گیری آن از محل صندوق کمک‌هایی خواهیم کرد. باید در کنار سرمایه ملی، از سرمایه‌های خارج از ایران در این حوزه بهره بگیریم. این کمیسیون باید هم نقش یکپارچه سازی فعالیت‌های بین المللی داخل ایران و هم سرمایه‌های بین المللی خارج از ایران را ایفا کند.
در بخش دیگر جلسه؛ دکتر عاملی به سه رویکرد فرمایشات رهبری اشاره کرد و گفت: رویکرد تحول نگرشی، تحول نهادی و ساختاری، تحول فرایندی و محتوایی رویکر‌های مد نظر حکیم فرزانه انقلاب است. رهبری معظم در دیدار با اعضای هیئت دولت در ششم شهریور فرمودند نیازمند بازسازی نظام مدیریتی کشور و به طور خاص بازسازی انقلابی نظام مدیریت فرهنگی کشور هستیم؛ لذا تشکیل کارگروه پیشنهاد تحول ساختاری، رویکردی و فرآیندی نظام قرآنی کشور با محور ابتدایی جمع بندی نظام فرهنگی قرآنی، لازم است تا نظام مسائل قرآنی را، چون حوزه علم و فناوری و فرهنگ به طور عمومی استخراج کنیم. البته نباید از افراد حاضر بهره گرفت و باید ظرفیت‌های مردمی را پای کار بیاوریم و اعضای حقوقی هم در این زمینه حضور داشته باشند؛ بنابراین ترکیب این کار گروه توسط اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی پیشنهاد داده شود.
در این جلسه دکتر عاملی بر تشکیل جلسه‌ای در زمینه یکپارچه سازی سامانه‌های قرآنی در یک سکوی واحد یعنی یک نگاه پلت فرمی تاکید کرد و گفت: این کار را در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای آموزش عالی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز آموزش و پرورش انجام داده ایم. دیدگاه من این بود که باید کل سرمایه دانشی مان بر روی پلت فرم قرار بگیرد، اما عصبیت‌های سازمانی نمی‌گذارد و موازی کاری سامانه‌ای قرآنی را شاهدیم. در منطق فضای مجازی یک تلاش به منزله همه کار‌ها است؛ لذا فضای مجازی در دیدگاه دیجیتال و آنالوگ تعاریف مختلف دارد که تا زمانی که از تفکر آنالوگ فاصله نگیریم و به تفکر دیجیتال نزدیک نمی‌شویم، سرمایه‌های کشور در موازی کاری از بین می‌رود؛ بنابراین اعضاء شورای توسعه فرهنگ قرآنی همکاری کنند تا داده‌های قرآنی خود را در سامانه نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی به اشتراک بگذارند تا در یک کار تحولی مورد نظر رهبری به کار قرارگاهی قرآنی برسیم.

پیشنهاد تشکیل کمیته هماهنگی و توسعه سامانه‌های امور قرآنی کشور
حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی؛ دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی در پیش از دستور به رونمایی سامانه جامع نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش قرآنی آن اشاره کرد و گفت: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی این سامانه را به منظور نظارت و ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی کشور راه اندازی کرده است. از سال ۱۴۰۰ در بخش قرآن؛ تدوین کتاب سال قرآن و تمام فرآیند‌ها از طریق این سامانه انجام می‌شود. به هرحال یکسان سازی برنامه‌های فرهنگی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و منطبق با اسناد بالادستی یکی از کار‌های مهم است.
وی پیشنهاد داد: کمیته هماهنگی و توسعه سامانه‌های امور قرآنی کشور به منظور ساماندهی و راهبری سامانه‌های موجود در دستگاه‌ها و نهاد‌ها با مسئولیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود. این کمیته به صورت موقت با گردش کار مشخصی صورت خواهد گرفت تا بدین منظور تمامی سامانه‌ها در زمان کوتاهی بررسی و مطالعه شوند. لازم به ذکر کمیته هماهنگی سامانه امور قرآنی کشور گزارش خود را در جلسه بعدی شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه داده تا نهایی شود.

بازوی قرآن شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای توسعه فرهنگ قرآنی است
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی؛ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به ظرفیت تمرکز داده‌ها در سامانه نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی در اشراف کار‌ها و یافتن نقاط خلاء فعالیت‌ها، گفت: یک جلسه‌ای با مدیران آی تی دستگاه‌ها برای امکان انتقال و دسترسی سریع‌تر ضروری لازم است. شاید شما برخی از زبان‌ها را توصیه کنید که مجموعه اطلاعات با سرعت بیشتری در سامانه ایجاد شود.
وی افزود: مسئولیت و ماموریت خود را در بحث تمدن نوین اسلامی با توجه به فرمایشات رهبری ببینیم و در نهایت جایگاه قرآن را در تمدن نوین اسلامی مشخص کنیم و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه مرکزی جریان فرهنگ کشور است و نیز بازوی قرآن شورای عالی، شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.
در بخشی از این جلسه؛ گزارشی از سوی اداره کل فناوری اطلاعات درخصوص سامانه نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شد. براساس این گزارش، در گام اول سامانه‌های دبیرخانه مکانیزه و یکپارچه شده است تا زیرساخت داده‌ای آن فراهم شود. در یک جمع بندی به این نتیجه رسیده اند که در سطح کشور جریان داده‌ای مکانیزه‌ای نه در وزارتخانه‌ها و نه معاونت‌های ریاست جمهوری وجود ندارد؛ لذا بخشی از جریان داده‌ای در قالب سامانه نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی با ماموریت ارتباط با سازمان‌ها و نهاد‌ها ایجاد شده است. سامانه نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری شورای توسعه قرآنی کلید خورده که در این سامانه جامع، کل ساختار دبیرخانه لحاظ شده است. تصمیم سازی داده محور نیازمند هوش استراتژیک است که ابزارش در حلقه اول هوش مصنوعی، مدیریت دانش، هوش سازمانی و رقابتی و در نهایت مدیریت استراتژیک است که تا سطح هوش سازمانی این حلقه تکمیل شده است.
در پیش از دستور جلسه پنجاه و سوم شورای توسعه فرهنگ قرآنی اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی از وجود سامانه‌های موازی با سامانه جامع نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی سخن گفتند که در این جلسه دکتر عاملی بر تشکیل جلسه‌ای در زمینه یکپارچه سازی سامانه‌های قرآنی در یک سکوی واحد یعنی یک نگاه پلت فرمی تاکید کرد. همچنین در پیش از دستور جلسه نیز مصوبه تشکیل کمیته هماهنگی و توسعه سامانه‌های امور قرآنی کشور به منظور ساماندهی و راهبری سامانه‌های موجود دستگاه‌ها و نهاد‌ها با مسئولیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
شایان ذکر است؛ در دستور اول جلسه مبنی بر «تعیین صاحب‌نظران امور قرآنی عضو شورا»، دکتر عاملی با اشاره به اعلام عمومی، تاکید بر تکمیل لیست اسامی اشخاص و ظرفیت‌های سطح ملی در توزیع جغرافیایی انتخاب افراد کرد و این دستور در جلسه بعدی شورای توسعه فرهنگ قرآنی تصمیم گیری خواهد شد. همچنین کارگروهی در زمینه تعیین خصوصیت صاحبنظران حقیقی، با محوریت حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی و دبیران چهار کمیسیون و جناب آقای دکتر سرابی از طرف اتحادیه تشکیل شد.
در دستور جلسه دوم بر کلیت طرح «بررسی شاخص‌های پیشنهادی انتصاب مدیران امور قرآنی (ارجاعی جلسه ۱۱۵ مجمع مشورتی)» توافق اجمالی صورت گرفت و درباره جزییات بعدا تصمیم گیری خواهد شد و نیز طرح نهایی در شورای جلسه بعد ارایه خواهد شد.
گفتنی است؛ در دستور سوم جلسه دکتر مصطفوی؛ قائم مقام معاون ارتباطات بین الملل دفتر و دبیر کمیسیون فعالیت‌های بین المللی قرآنی به ارایه گزارشی در زمینه استقرار و برنامه‌های کمیسیون فعالیت‌های قرآنی بین المللی پرداخت که در این جلسه مصوب شد که یک سکوی یکپارچه بین المللی قرآنی، با توجه به سرمایه‌های داخلی و بین المللی تشکیل شود.
در این جلسه مصوب شد تا در زمینه تحول ساختاری، رویکردی و فرآیندی نظام قرآنی کشور با محور ابتدایی جمع بندی نظام مسائل فرهنگ قرآنی؛ کارگروهی با زمانبندی دو هفته‌ای با مسئولیت جواد شیخ اکبری؛ نماینده سازمان صدا و سیما و مدیر شبکه قرآن سیما از جامعه نخبگانی و اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی تشکیل شود.

منبع: مرکز خبر شواری عالی انقلاب فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.