حجت‌الاسلام جواد فراهانی می‌گوید کاهش فاصله طبقاتی مسئولان با مردم ما را به بازسازی انقلابی عرصه فرهنگ نزدیک می‌کند. همچنین باید رسانه‌های آزاد داشت تا صدای واقعی مردم باشند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه حدود 32 میلیون بازیکن بازی‌های رایانه‌ای در کشور وجود دارد که به طور متوسط حدود 93 دقیقه در روز بازی می‌کنند، گفت: در ساختارهای جدید فرهنگی، مصارف جدید فرهنگی نظیر بازی‌های رایانه‌ای مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت؛ چرا که امروز بستر بازی‌های رایانه‌ای با توجه به میزان رغبت به آن، یکی از زمینه‌های مهم آگاهی‌بخشی به مخاطبان به شمار می‌رود.

نمایش آرشیو

مشارکت برای بازسازی

قدم اول
اعلام عمومی بازسازی انقلابی فرهنگ
قدم دوم
مشارکت مردم و نخبگان
قدم سوم
جمع‌آوری و تحلیل نظرات
قدم چهارم
تدوین نقشه راه بازسازی ساختار فرهنگ

آخرین مشارکت‌ها

23آبان
محمدرضا جمالی

در بخش شناسایی علل ناکارآمدی و کم‌اثر بودن برنامه‌ها و تولیدات فرهنگی مشارکت کرده است

22آبان
وحید جناب

در بخش جریان‌های کلان فرهنگی و گسست‌های موجود در آن‌ها در جامعه مشارکت کرده است

24 آبان
حجت فتوحی

در بخش تداخل‌ها و موازی کاری نهادهای فرهنگی مشارکت کرده است

۲۴۳
مشارکت ثبت شده است
۵۸۱
برای همکاری اعلام آمادگی کردند

بازسازی انقلابی در شبکه‌های اجتماعی

زاویه
جوانی جمعیت
حاکمیت فرهنگی

با مشارکت